Gaya APA

AHIMSA-PUTRA, Heddy Shri, ARIKUNTO, Suharsimi. (2001). Strukturalisme levi-strauss : mitos dan karya sastra . Yogyakarta: Galang Press.

Gaya Chicago

AHIMSA-PUTRA, Heddy Shri, ARIKUNTO, Suharsimi. Strukturalisme levi-strauss : mitos dan karya sastra. Yogyakarta: Galang Press, 2001. Buku Teks.

Gaya MLA

AHIMSA-PUTRA, Heddy Shri, ARIKUNTO, Suharsimi. Strukturalisme levi-strauss : mitos dan karya sastra. Yogyakarta: Galang Press, 2001. Buku Teks.

Gaya Turabian

AHIMSA-PUTRA, Heddy Shri, ARIKUNTO, Suharsimi. Strukturalisme levi-strauss : mitos dan karya sastra. Yogyakarta: Galang Press, 2001. Buku Teks.