Gaya APA

KAYAM, Umar (et.al), AHIMSA-PUTRA, Heddy Shri (ed.), NARWATI, Suci (ed.). (2000). Ketika Orang Jawa Nyeni . Yogyakarta: Galang Press.

Gaya Chicago

KAYAM, Umar (et.al), AHIMSA-PUTRA, Heddy Shri (ed.), NARWATI, Suci (ed.). Ketika Orang Jawa Nyeni. Yogyakarta: Galang Press, 2000. Buku Teks.

Gaya MLA

KAYAM, Umar (et.al), AHIMSA-PUTRA, Heddy Shri (ed.), NARWATI, Suci (ed.). Ketika Orang Jawa Nyeni. Yogyakarta: Galang Press, 2000. Buku Teks.

Gaya Turabian

KAYAM, Umar (et.al), AHIMSA-PUTRA, Heddy Shri (ed.), NARWATI, Suci (ed.). Ketika Orang Jawa Nyeni. Yogyakarta: Galang Press, 2000. Buku Teks.