Gaya APA

RAWSON, Philip, AHIMSA-PUTRA, Heddy Sri. (2009). Strukturalisme Levi-Strauss , mitos dan karya sastra, Edisi Baru . Yogyakarta: Kepel Press.

Gaya Chicago

RAWSON, Philip, AHIMSA-PUTRA, Heddy Sri. Strukturalisme Levi-Strauss , mitos dan karya sastra, Edisi Baru. Yogyakarta: Kepel Press, 2009. Buku Teks.

Gaya MLA

RAWSON, Philip, AHIMSA-PUTRA, Heddy Sri. Strukturalisme Levi-Strauss , mitos dan karya sastra, Edisi Baru. Yogyakarta: Kepel Press, 2009. Buku Teks.

Gaya Turabian

RAWSON, Philip, AHIMSA-PUTRA, Heddy Sri. Strukturalisme Levi-Strauss , mitos dan karya sastra, Edisi Baru. Yogyakarta: Kepel Press, 2009. Buku Teks.